Bio fumigatie

Voor het inwerken van u Bio fumigatie teelten kunnen wij klepelmaaien en inwerken van het gewas in 1 werkgang.