Verreikerwerk

Voor tal van werkzaamheden beschikken wij over een Jcb verreiker.

Voor het laden en stapelen van pakken voordroog, laden van aardappelen, tarwe en meststoffen, laden van stro en hooi, laden of opkorten van stalmest, ….